Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Ιστορικό εκλογικού καταλόγου ΣΜΟΚΟΒΟΥ απο τον ΘΕΜΗ ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ

Μετά την προσάρτησή της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος  από την  Οθωμανούς  το 1881 καταρτίστηκαν εκλογικοί   κατάλογοι της Θεσσαλίας το 1882 για να ψηφίσουν για βουλευτές
Tο Σμόκοβο υπαγότανε στο νομό Τρικάλων της επαρχίας Καρδίτσας του δήμου Μενελαϊδος
Στους εκλογικούς καταλόγους είναι γραμμένοι μονό άνδρες  από 20 ετων έως 90 ετών γράφουν το επώνυμο, το όνομα, το όνομα  πατρός, την ηλικία τον τόπο διαμονής και το επάγγελμα που κάνανε εκείνον το χρόνο.
 Οι εκλογικοί κατάλογοι βρέθηκαν μετά από πολλές προσπάθειες στην εθνική βιβλιοθήκη μεταξύ άλλων  χειρογράφων μετά από 131 χρόνια φυλαγμένα στα υπόγεια.        Από τον γράφοντα φωτογραφήθηκε μια σελίδα  για να  καθαρογραφούν μας δίνουνε χρήσιμα
στοιχειά για τους πρόγονους μας     σας τους δημοσιεύουμε στην συνέχεια   χαριστώ

ΘΕΜΗΣ ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ    


α.α.εκ. επώνυμον όνομα  όν. πατρός ηλικία επάγγελμα ενεστ. διαμονή
1 Βαρσαμής Γεώργιος Δημήτριος 66 κτηματίας Κων/πολις
7 Βαρσαμής Αθανάσιος Δημήτριος 56 παντοπώλης Κων/πολις
2 Βαρσαμής Κωνσταντίνος Γεώργιος 48 έμπορος Κων/πολις
3 Βαρσαμής Μάρκος Γεώργιος 44 έμπορος Σμόκοβον
5 Βαρσαμής Δημήτριος Γεώργιος 37 κτηματίας Σμόκοβον
4 Βαρσαμής Σωτήριος Γεώργιος 35 έμπορος Βώλος
8 Βαρσαμής Ιωάννης Ζαχαρίας 30 παντοπώλης Κων/πολις
6 Βαρσαμής Ανδρέας Γεώργιος 28 παντοπώλης Κων/πολις
9 Βασιας Ιωάννης Γεώργιος 61 γεωργός Σμόκοβον
10 Βασιας Δημήτριος Γεώργιος 53 υπηρέτης Μαγνησία
11 Βασιας Κωνσταντίνος Απόστολος 22 υπηρέτης Κων/πολις
12 Βασιλάκος Αθανάσιος Ιωάννης 56 γεωργός Σμόκοβον
13 Βασιλάκος Δημήτριος Αθανάσιος 28 υπηρέτης Κων/πολις
14 Γεωργαλης Ανδρέας Γεώργιος 39 κτηματίας Σμόκοβον
15 Δήμος Γεώργιος Δημήτριος 71 κτηματίας Κων/πολις
17 Δήμος Κωνσταντίνος Ιωάννης 56 κτηματίας Κων/πολις
19 Δήμος Νικόλαος Ιωάννης 46 παντοπώλης Κων/πολις
16 Δήμος Ανδρέας Γεώργιος 37 κτηματίας Σμόκοβον
18 Δήμος Ιωάννης Κωνσταντίνος 24 υπηρέτης Κων/πολις
25 Ζαχαράκης Δημήτριος Κωνσταντίνος 44 γεωργός Σμόκοβον
26 Ζαχαράκης Ζαχαρίας Κωνσταντίνος 36 γεωργός Σμόκοβον
24 Ζαχαρίας Στυλιανός Κωνσταντίνος 46 κτηματίας Σμόκοβον
20 Ζυγουρης Απόστολος Δημήτριος 66 κτηματίας Σμόκοβον
21 Ζυγουρης Κωνσταντίνος Απόστολος 46 παντοπώλης Κων/πολις
22 Ζυγουρης Νικόλαος Απόστολος 36 γεωργός Σμόκοβον
23 Ζυγουρης Φωκίων Απόστολος 23 υπηρέτης Κων/πολις
27 Θεόδωρος Αθανάσιος Ευάγγελος 47 γεωργός Σμόκοβον
28 Θέος Ιωάννης Θεοδόσιος 56 παντοπώλης Σμόκοβον
30 Θέος Αθανάσιος Δημήτριος 31 φαρμακοποιός Κων/πολις
29 Θέος Ηλίας Ιωάννης 24 υπηρέτης Κων/πολις
31 Θέος Οδυσσεύς Δημήτριος 23 υπηρέτης Κων/πολις
82 Καζής Αθανάσιος Γεώργιος 84 κτηματίας Βαρυμπόπη
90 Καλαντζής Κωνσταντίνος Ιωάννης 49 υπηρέτης Βαρυμπόπη
93 Καραβέλας Κωνσταντίνος Χρήστος 44 κρεοπώλης Σμόκοβον
74 Καρακατάς Ιωάννης Γεώργιος 69 γεωργός Σμόκοβον
75 Καρακατάς Γεώργιος Ιωάννης 24 στρατιώτης άγνωστος
40 Καρακελαφης Στυλιανός Γρηγόριος 37 παντοπώλης Κων/πολις
41 Καρακελαφης Ευστάθιος Αθανάσιος 26 κτηματίας Κων/πολις
37 Καραούζης Ανδρέας Ιωάννης 51 παντοπώλης Κων/πολις
38 Καραούζης Κωνσταντίνος Ιωάννης 46 κτηματίας Σμόκοβον
39 Καραούζης Αχιλλεύς Ιωάννης 36 κτηματίας Σμόκοβον
32 Καρκατσούγκας Δημήτριος Κωνσταντίνος 73 κτηματίας Σμόκοβον
54 Καρκατσούγκας Ανδρέας Γεώργιος 46 κτηματίας Δομοκός
52 Καρκατσούγκας Θεμιστοκλής Κωνσταντίνος 41 παντοπώλης Κων/πολις
55 Καρκατσούγκας Ιωάννης Γεώργιος 38 φοιτητής Δομοκός
56 Καρκατσούγκας Δημήτριος Γεώργιος 36 παντοπώλης Δομοκός
53 Καρκατσούγκας Θεοδόσιος Κωνσταντίνος 35 κτηματίας Σμόκοβον
33 Καρκατσούγκας Κωνσταντίνος Δημήτριος 33 υπηρέτης Λαμία
86 Καρπενησιώτης Βασίλειος Αθανάσιος 71 παντοπώλης Κων/πολις
89 Καρπενησιώτης Δημήτριος Κωνσταντίνος 51 παντοπώλης Λάρισσα
47 Καρπενησιώτης Ιωάννης Γεώργιος 43 γεωργός Σμόκοβον
88 Καρπενησιώτης Γεώργιος Κωνσταντίνος 43 παντοπώλης Κων/πολις
48 Καρπενησιώτης Λουκάς Γεώργιος 39 παντοπώλης Κων/πολις
49 Καρπενησιώτης Νικόλαος Γεώργιος 36 κτηματίας Σμόκοβον
87 Καρπενησιώτης Αντώνιος Βασίλειος 34 παντοπώλης Κων/πολις
83 Καστανάς Ιωάννης Κωνσταντίνος 81 κτηματίας Σμόκοβον
84 Καστανάς Δημήτριος Ιωάννης 39 παντοπώλης Κων/πολις
34 Κατσαρός Ιωάννης Γεώργιος 61 ποιμήν Σμόκοβον
85 Κατσαρός Αθανάσιος Γεώργιος 51 ποιμήν Σμόκοβον
63 Κατσαρός Στυλιανός Κωνσταντίνος 36 παντοπώλης Κων/πολις
35 Κατσαρός Ζαχαρίας Ιωάννης 33 ποιμήν Σμόκοβον
64 Κατσαρός Ανδρέας Κωνσταντίνος 33 παντοπώλης Κων/πολις
36 Κατσαρός Βασίλειος Ιωάννης 28 ποιμήν Σμόκοβον
65 Κατσαρός Δημήτριος Κωνσταντίνος 24 υπηρέτης Κων/πολις
69 Κατσιρέλης Δημήτριος Γεώργιος 56 γεωργός Σμόκοβον
70 Κατσιρέλης Γρηγόριος Γεώργιος 46 διδάσκαλος Πλατύστομον
72 Κατσιφλώρος Γεώργιος Δημήτριος 51 παντοπώλης Κων/πολις
66 Κνης Κωνσταντίνος Ιωάννης 86 κτηματίας Κων/πολις
67 Κνης Γεώργιος Κωνσταντίνος 38 έμπορος Κων/πολις
79 Κομπορόζος Δημήτριος Γεώργιος 79 κτηματίας Σμόκοβον
80 Κομπορόζος Κωνσταντίνος Δημήτριος 52 παντοπώλης Σμόκοβον
81 Κομπορόζος Γεώργιος Δημήτριος 31 υπηρέτης Κων/πολις
42 Κοντίδης Γεώργιος Δημήτριος 61 κτηματίας Σμόκοβον
43 Κοντίδης Λεωνίδας Δημήτριος 36 κτηματίας Σμόκοβον
44 Κοντίδης Αχιλλεύς Γεώργιος 31 κτηματίας Σμόκοβον
45 Κοντίδης Δημήτριος Γεώργιος 29 ιατρός Κων/πολις
46 Κοντίδης Παυσανίας Γεώργιος 27 παντοπώλης Κων/πολις
62 Κόντος Πέτρος Γεώργιος 41 παντοπώλης Κων/πολις
76 Κοτσιώλης Απόστολος Αθανάσιος 56 παντοπώλης Κων/πολις
73 Κοτσιώλης Κωνσταντίνος Δημήτριος 48 παντοπώλης Κων/πολις
77 Κοτσιώλης Κωνσταντίνος Αθανάσιος 46 παντοπώλης Κων/πολις
78 Κοτσιώλης Νικόλαος Αθανάσιος 39 παντοπώλης Κων/πολις
71 Κοτσιώλης Νικόλαος Ιωάννης 30 γεωργός Καΐτου
51 Κουτρούκης Γρηγόριος Δημήτριος 56 υπηρέτης Σμόκοβον
91 Κουτσός Ευθύμιος Ανδρέας 49 ποιμήν Σμόκοβον
68 Κουτσός Κωνσταντίνος Ιωάννης 45 παντοπώλης Κων/πολις
92 Κουτσός Αθανάσιος Ευθύμιος 24 υπηρέτης Σμόκοβον
50 Κυργιαννής Ιωάννης Γεώργιος 51 παντοπώλης Κων/πολις
59 Κωστακούλης Γεώργιος Απόστολος 49 παντοπώλης Κων/πολις
60 Κωστακούλης Κωνσταντίνος Απόστολος 41 παντοπώλης Κων/πολις
61 Κωστακούλης Νικόλαος Απόστολος 38 παντοπώλης Κων/πολις
57 Κωστόπουλος Απόστολος Κωνσταντίνος 66 παντοπώλης Σμόκοβον
58 Κωστόπουλος Λεωνίδας Απόστολος 28 παντοπώλης Κων/πολις
98 Λαβομένος Κωνσταντίνος Ιωάννης 46 κτηματίας Σμόκοβον
97 Λαγώς Απόστολος Κωνσταντίνος 28 υπηρέτης Κων/πολις
94 Λέρας Αθανάσιος Γεώργιος 33 κτηματίας Σμόκοβον
95 Λέρας Μηνάς Γεώργιος 28 κτηματίας Σμόκοβον
96 Λέρας Ξενοφών Γεώργιος 25 υπηρέτης Κων/πολις
101 Μακρής Δημήτριος Κωνσταντίνος 37 γεωργός Σμόκοβον
102 Μακρής Νικόλαος Κωνσταντίνος 28 κτηματίας Σμόκοβον
103 Μάμαλης Γεώργιος Στέργιος 63 κτηματίας Σμόκοβον
99 Μανδαλιάς Ιωάννης Δημήτριος 49 γεωργός Σμόκοβον
100 Μανδαλιάς Ανδρέας Δημήτριος 36 κτηματίας Σμόκοβον
104 Νταλίπης Κωνσταντίνος Δημήτριος 31 παντοπώλης Σμόκοβον
115 Ξανθούλης Κωνσταντίνος Αντώνιος 61 παντοπώλης Κων/πολις
114 Ξανθούλης Νικόλαος Αντώνιος 56 κτηματίας Καρδίτσα
108 Ξανθούλης Αχιλλεύς Ιωάννης 41 παντοπώλης Κων/πολις
109 Ξανθούλης Δημήτριος Ιωάννης 39 κτηματίας Καρδίτσα
110 Ξανθούλης Αντώνιος Ιωάννης 33 έμπορος Καρδίτσα
111 Ξανθούλης Βασίλειος Ιωάννης 31 παντοπώλης Κων/πολις
112 Ξανθούλης Αθανάσιος Ιωάννης 28 παντοπώλης Καρδίτσα
113 Ξανθούλης Ιωάννης Ιωάννης 25 υπηρέτης Καρδίτσα
107 Ξαφίλης Δημήτριος Ιωάννης 24 υπηρέτης Κων/πολις
105 Ξαφίνης Ιωάννης Ιωάννης 66 γεωργός Σμόκοβον
106 Ξαφίνης Κωνσταντίνος Ιωάννης 28 παντοπώλης Κων/πολις
116 Παππάς Στυλιανός Ζαχαρίας 41 γεωργός Σμόκοβον
117 Παππάς Ιωάννης Ζαχαρίας 39 παντοπώλης Κων/πολις
118 Παππάς Γεώργιος Ζαχαρίας 28 ξενοδόχος Καρδίτσα
121 Παππάς Δημήτριος Ιωάννης 28 υπηρέτης Κων/πολις
119 Πεπίλας Κωνσταντίνος Στέργιος 59 παντοπώλης Σμόκοβον
120 Πεπίλας Νικόλαος Στέργιος 46 παντοπώλης Κων/πολις
127 Σαλιάς Ιωάννης Δημήτριος 56 έμπορος Μαγνησία
128 Σαλιάς Θεμιστοκλής Δημήτριος 46 έμπορος Μαγνησία
126 Σπανός Γεώργιος Αθανάσιος 39 παντοπώλης Κων/πολις
124 Σταριδας Γεώργιος Δημήτριος 28 παντοπώλης Κων/πολις
125 Σταριδας Ανδρέας Δημήτριος 25 παντοπώλης Σμόκοβον
122 Στεργιάκος Κωνσταντίνος Γεώργιος 34 παντοπώλης Κων/πολις
123 Στεργιάκος Δημήτριος Γεώργιος 29 παντοπώλης Κων/πολις
137 Τσαπαλίδης Δημήτριος Θεοδόσιος 53 κτηματίας Σμόκοβον
138 Τσαπαλίδης Θεοδόσιος Δημήτριος 26 υπάλληλος Σμόκοβον
139 Τσαπαλίδης Κωνσταντίνος Δημήτριος 23 μαθητής Σμόκοβον
129 Τσάπαλος Γεώργιος Δημήτριος 68 κτηματίας Σμόκοβον
132 Τσάπαλος Ιωάννης Δημήτριος 61 κτηματίας Λάρισσα
136 Τσάπαλος Λεωνίδας Δημήτριος 48 κτηματίας Καρδίτσα
130 Τσάπαλος Κωνσταντίνος Γεώργιος 41 αξιωματικός Σμόκοβον
133 Τσάπαλος Δημήτριος Ιωάννης 34 ιατρός Καρδίτσα
131 Τσάπαλος Δημήτριος Γεώργιος 28 κτηματίας Σμόκοβον
134 Τσάπαλος Φωκίων Ιωάννης 27 φοιτητής Λάρισσα
135 Τσάπαλος Μιχαήλ Ιωάννης 24 μαθητής Λάρισσα
147 Τσίρκας Ιωάννης Στέργιος 43 ξενοδόχος Κων/πολις
146 Τσίρκας Αλέξανδρος Στέργιος 36 παντοπώλης Κων/πολις
148 Τσίρκας Δημήτριος Στέργιος 28 υπηρέτης Κων/πολις
143 Τσιώνης Δημήτριος Γεώργιος 51 κτηματίας Κων/πολις
144 Τσιώνης Λεωνίδας Γεώργιος 46 κτηματίας Κων/πολις
145 Τσιώνης Ιωάννης Γεώργιος 39 παντοπώλης Κων/πολις
140 Τυφτίκης Δημήτριος Ιωάννης 33 υπηρέτης Κων/πολις
141 Τυφτίκης Ανδρέας Ιωάννης 24 υπηρέτης Κων/πολις
142 Τυφτίκης Στυλιανός Ιωάννης 22 υπηρέτης Κων/πολις
149 Χαντζούλης Βασίλειος Αθανάσιος 46 γεωργός Σμόκοβον
150 Χαντζούλης Κωνσταντίνος Αθανάσιος 41 υπηρέτης Μαγνησία
151 Χαντζούλης Γεώργιος Αθανάσιος 36 γεωργός Σμόκοβον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.