Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Oι Σμοκοβίτες τίμησαν το πρόδρομο ΙωάννηΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ
Oι Σμοκοβίτες τίμησαν με την παρουσία τους και φέτος την αποκεφάλιση του Ιωάννου Προδρόμου στο εξωκλήσι του Αι Γιάννη ημέρα που έχει πανηγυρικό χαρακτήρα για το χωριό μας
Μια μέρα που τα παλιότερα χρόνια ήταν ξεχωριστή μιας και το πανηγύρι  γινόταν στον ίδιο χώρο.
Όμως τα χρόνια πέρασαν και κάποιοι  σε πείσμα των καιρών προσπαθούν να μην χαθεί τίποτα από το χθές. Έτσι ο σύλλογος Σμοκοβιτών οργάνωσε την παραδοσιακή φασολάδα  οι Σμοκοβίτισες έφτιαξαν και πρόσφεραν χωριάτικες  πίτες  και τα μέλη του συλλόγου τις υπηρεσίες τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν  όλοι οι παραβρισκόμενοι. Σας παρουσιάζουμε φωτογραφικό υλικό που λάβαμε 

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Το μέλλων του Σμοκόβου


ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Αυτά τα παιδιά παρουσίασαν ένα μέρος από το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και με τον
τρόπο τους και το ήθος τους μας δήξανε πως στον τόπο μας υπάρχει μέλλων

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Τους τίμησε το χωριό μας για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  στρατηγός  ε.α
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ε.α αξιωματικός πυροσβιστικής
                                     
ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ε.α αξιωματικός αστυνομίας
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ε.α αξιωματικός αστυνομίας

ΣΜΟΚΟΒΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ -VIDEO

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
                              

                               Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΜΟΚΟΒΟ 2012 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.
Περισσότερα από 50 μικρά και μεγάλα Σμοκοβιτάκια έλαβαν μέρος στην εκδήλωση  ,,ζωγραφίζοντας στο χωριό,, μια εκδήλωση που πλέον έχει καθιερωθεί
Τα θέματα  μέσα από την φαντασία των παιδιών αποτυπώθηκαν πάνω σε ένα πανό που κάλυψε όλο το κάτω μέρος της πλατείας  Έτσι όλα τα παιδιά γίνανε μια δημιουργική παρέα και δάσωνε χαρά και ζωντάνια στο χωριό μας
Τα παιδιά μετά το περάς της ζωγραφικής δήχθηκαν τις ευχές του συγχωριανού μας αγιορείτη μοναχού Αντίπα και φωτογραφήθηκαν μαζί του
Την εκδήλωση για δεύτερη χρόνια κάλυψε οικονομικά και υλικά η εταιρεία   ΑΦΟΙ ΣΤΥΛ 
ΚΑΤΣΙΦΑ ΟΕ


ΣΜΟΚΟΒΟ 2012 ΓΛΕΝΤΙ

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 1982-83

Περί καθορισμού αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ..ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Καθορίζει την αποζημίωση του Προέδρου του Δ.Σ. στο ποσό των
5.400,00€ για την χρονική περίοδο από 1/06/2012 έως 1/06/2013.
Ο διοικητικός σύμβουλος Κυρτσάς Βασίλειος διαφώνησε με την
παρούσα απόφαση.ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 136/29-5-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.3/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 13/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί καθορισμού
αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ..
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 27η του
μηνός Μαΐου του έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30, συνήλθε
σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 23-05-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                            ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                                       ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΛ9Τ-ΓΜΦ

"Περί αποζημίωσης μελών Δ.Σ. ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝΓια τον λόγω αυτό προτείνω τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης
των μελών του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στο ποσό των 50€ ανά
συνεδρίαση.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση των μελών του
Δ.Σ. της εταιρείας στο ποσό των 50€ ανά συνεδρίαση.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 154/10-10-2011
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.5/2011 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 22/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί αποζημίωσης μελών Δ.Σ.
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 9η του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, συνήλθε
σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ
ύστερα από την 5-10-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                         ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΡΤΑΣ                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΛΕΝΤΙΑ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ 7,000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ορίζει τον αντιπρόεδρο κ. Πέτρο Καρέλη Δ/νων Σύμβουλο της
επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε.ΟΤΑ» με αρμοδιότητες όπως αυτές
περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης και με ετήσιες
αποδοχές 7.000,00€.
.........................................................................................
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 170/20-8-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των Λουτρών Σμοκόβου
Α.Ε. ΟΤΑ
Αριθμ. Αποφ. 16/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Περί ανακατανομής
αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ..
Στα Λουτρά Σμοκόβου και στα Γραφεία της εταιρείας την 14η του
μηνός Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00,
συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Εταιρείας Λουτρών Σμοκόβου Α.Ε.
ΟΤΑ ύστερα από την 10-08-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ                                    ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΤΣΑΣ

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Πολιτιστικό Καλοκαίρι με εορταστικές εκδηλώσεις στο Σμόκοβο από 16/8 έως 21/8


Διοργανώνονται και φέτος οι ετήσιες εκδηλώσεις που έχουν γίνει θεσμός των τελευταίων ετών στο όμορφο, δροσερό και φιλόξενο Σμόκοβο.Για μια ακόμη φορά το χωριό μας θα αποτελέσει το σταυροδρόμι του πολιτισμού, του αθλητισμού και της παράδοσης.
Το νεοσύστατο Δ.Σ του Χορευτικού και Μορφωτικού Ομίλου Σμοκόβου έχει την ευθύνη των εκδηλώσεων σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Λουτροπηγής, την ΑΕ Μενελαϊδος, τον Σύλλογο Τρίτης Ηλικίας Σμοκόβου, την επιχείρηση «Λουτρά Σμοκόβου ΑΕ ΟΤΑ», το Σύλλογο Απανταχού Σμοκοβιτών, καθώς και το νεοσύστατο Σύλλογο Σμοκοβιτών Καρδίτσας.
Οι παραπάνω φορείς αποτελούν την οργανωτική επιτροπή του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού Σμόκοβο 2012» και απαρτίζεται από τους Προέδρους των Συλλόγων και φορέων Γιάννη Καραντάνα, Βασίλειο Μαρκαντώνη, Γεώργιο Κέντρο, Ανδρέα Καρπενησιώτη, Γιάννη Κατσαρό, Ανδρέα Μαρκαντώνη και Θωμά Βαλομάνδρα.