Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ιδρυση παραρτήματος ΚΑΠΗ στη Τ.Κ. Λουτροπηγής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σοφάδες 30-12-2011
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.231
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.12/27-12-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:87/2011
Π ε ρ ί λ η ψ η
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. στην
Τ.Κ. Λουτροπηγής.
Στους Σοφάδες σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00, στο Δημοτικό Κατάστημα και ύστερα από την υπ' αριθμ.
286/21-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π., η οποία έγινε σύμφωνα με
τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

ΣΜΟΚΟΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


ΣΜΟΚΟΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

kalanta.jpg
Κάλαντα μεγάλη χαρά, μεγάλη μέρα για όλους μικρούς και μεγάλους Από βραδύς σχεδιασμός χώρισμα σε δυο ομάδες πάνω και κάτω μαχαλάς Και συναγωνισμός ποιος στα βαθειά χαράματα θα βαρέσει πρώτος την καμπάνα να μαζευτούμε για το ξεκίνημα . Συναγωνισμός ποια ομάδα θα τελειώσει πρώτη και ποια θα μαζέψει τα περισσότερα χρήματα Και αρχίζαμε πάντα ανάποδα στους μαχαλάδες Και σαν έφτανε το μεσημέρι στο σχολείο κάναμε την μερασιά χωρίς ποτέ να κάνουμε κοινό ταμείο άλλωστε πως θα υπήρχε διαφορετικά συναγωνισμός
Τα κάλαντα παρακάτω είναι αυτά που μου έμαθε η γιαγιά μου η Λενιώ

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

ΗΘΗ-ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


ΗΘΗ-ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

                               STELA.jpg                   Î?ΩÎ?Î?Σ.jpg
Επίσης υπήρχε το έθιμο της ΄΄ΣΠΟΥΡΝΗΣ΄΄. Την πρωτοχρονιά επισκεπτόταν το κάθε σπίτι, για ποδαρικό, ένα αγόρι του οποίου οι γονείς ζούσαν. Αφού του έδιναν γλυκά να φάει, του έδιναν μετά μια μασιά για να σκορπίσει τα αναμμένα κάρβουνα του τζακιού λέγοντας: «Σπουρνή αρνιά, σπουρνή σιτάρια» κ.λ.π. και εάν υπήρχαν και κορίτσια ανύπαντρα, «σπουρνή γαμπρούς» αναφέροντας όλα τα ζητούμενα αγαθά, ενώ συγχρόνως ανακάτευαν την στάχτη. Στην Λουτροπηγή συναντούμε επίσης το έθιμο του Αϊ-Γιάννη, όπως και στο Βαθύλακκο, όπου την ημέρα γιορτής του αγίου, ο αργοπορημένος - μετά το θυμιατό - έπρεπε μετά το σχόλασμα της εκκλησίας, να τιμωρηθεί και να βαφτιστεί (κολυμπήσει) στην βρύση του χωριού.