Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

«Περί απολύσεως Αγροφύλακος Κατσίφα Γεωργίου εκ Σμοκόβου».

Στο κέντρο ο Κατσίφας ΓεώργιοςΕλληνική Βασιλική Χωροφυλακή

Σταθμός Χωροφυλακής Σμοκόβου
Αριθμ. Πρωτ. 8/4/4β

Αναφορά του Υπεν/ρχου Κωνσταντοπούλου Μαρίνου προς την Υ.Χ. Σοφάδων

Εν Σμοκόβω τη 2-9-1950

Προς  την  Υποδ. Χωρ. Σοφάδων
Εις Σοφάδες

«Περί απολύσεως Αγροφύλακος Κατσίφα Γεωργίου εκ Σμοκόβου».
 Λαμβάνω την τιμήν, εις εκτέλεσιν της υπ΄αριθμ. 8/5/27 από 30-8-50  διαταγής υμών να
επαναφέρω την εν λόγω αναφοράν μου και να αναφέρω ότι η υπ΄αριθμ. 27 από 31-8-50 Δ/γής υμών σιατάσσει να αναφέρω εάν επραγματοποιήθη η απόλυσις του Αγροφύλακος Κατσίφα χωρίς όμως και σε πόσες ημέρες ν΄ αναφέρω, η υπηρεσία μου ανέμενεν την απόλυσιν πρώτα και μετά να αναφέρη, πλην όμως η απόλυσις αυτού βραδύνει παρά της υπηρεσίας μου, γι΄ αυτό και η υπηρεσία μου ανέφερε στας 27-8-50 πλην όμως η υπηρεσία υμών δεν αρκείται, και δεν μένει ικανοποιημένη, παρ΄ημών και ζητεί κάθε λίγο και από 5-10-15 απολογίες ημών.
Αναφέρω ότι ο υποφαινόμενος προέρχεται επί ανδραγαθείαν και δια τον ίδιον είναι πολλά αυτά που έμαθε και φτιάνει, εάν στην υπηρεσία υμών δεν αρκούν, παρακαλώ υμάς όπως προτείνεται τούτον προς αντικατάστασιν η απόλυσις εκ του Σ.Β.Χωροφυλακής, ή να του σχηματίσητε δικογραφίες για να τον φυλακίσετε, αφού δεν τον έμαθε η υπηρεσία υμών ποία καθήκοντα του υποφαινομένου είναι η εξής απολογία για όλες τις απολογίες του   1ον ο Ζαχαριάδης με το Μάρκο φτα΄΄ινε που έκαναν τον ανταρτοπόλεμον και πήραμε τα γαλόνια εμείς επί ανδραγαθείαν. 2ον η υπηρεσία υμών εμάς τους, επί ανδραγαθείαν δεν μας πήγε ούτε στην Σχολήν ούτε πουθενά και όσοι από μας έχουν την θέλησιν ως ο υποφαινόμενος, έσπασαν το κεφάλι τους και έμαθαν ότι μπορούσαν μόνοι του;, ενώ άλλοι επί ανδραγαθεία υπαξιωματικοί την μαζέουν την αλληλογραφίαν στο τσουβάλι και την αλατίζουν.

  Από την Ιστορίαν της Χωροφυλακής του ΑΝΤΩΝΙΟΥ σελ. 2425
  Η ορθογραφία, πλην του τονισμού, είναι του βιβλίου από το οποίο ελήφθη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.