Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στην Ανώνυμη Εταιρεία "ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ".

Συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη (30/10) το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων

Την προσεχή Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 19.30΄ συνεδριάζει το Δ.Σ. Σοφάδων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδων Τ.Κ. Μελισσοχωρίου, Φίλιας, Αγ. Παρασκευής" (Α.Μ. 26/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

2.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ματαράγκας" (Α.Μ. 31/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.


3.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Κατασκευή οδών οικισμού Αθιγγάνων ΙΙΙ - Ύδρευση" (Α.Μ. 12/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 140.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

4.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Λουτρού" (Α.Μ. 36/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

5.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Κατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ. Δασοχωρίου" (Α.Μ. 34/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

6.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Τσιμεντόστρωση Αύλειου Χώρου Σχολείου Τ.Κ. Βαθυλάκου" (Α.Μ. 35/2012) προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

7.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Αγωγός Ακαθάρτων οικισμού Αθιγγάνων" (Α.Μ. 5/2011) προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

8.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Κατασκευή Δικτύου ύδρευσης έδρας Δήμου ΙΙ (Κατασκευή παροχών)" (Α.Μ. 24/2009) προϋπολογισμού δαπάνης 288.773,11€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

9.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Αστική ανάπλαση κέντρου Τ.Δ. Γεφυρίων" (Α.Μ. 28/2009) προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

10.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Ανάβρας" (Α.Μ. 11/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.

11.Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

12.Ορισμός μελών συγκρότησης Πρωτ/θμίων Συμβουλίων Κινηματογράφων - θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων Ν. Καρδίτσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

13.Έγκριση της αρ. 58/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σοφάδων, που αφορά τον τρόπο και τα τέλη που θα κληθούν να καταβάλλουν οι κάτοικοι των Σοφάδων και του Μασχολουρίου για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΣ Εκίζογλου Σπυρίδων.

14.Έγκριση των αρ. 156/2014 & 166/2014 αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠΣ που αφορούν την αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠΣ Τουλιάς Παναγιώτης.

15.Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος

16.Επιστροφή ποσού 185,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

17.Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας οδών.
Εισηγητής: Δήμαρχος

18.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

19.Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

20.Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε..
Εισηγητής: Δήμαρχος.

21.Συζήτηση και λήψη απόφασης για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

22.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στην Ανώνυμη Εταιρεία "ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ".
Εισηγητής: Δήμαρχος.

23.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στη “Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ρεντίνας”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

24.Συγχώνευση ανώνυμων εταιρειών "Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ” και “Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ρεντίνας”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

25.Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

26.Ψήφισμα για το ΕΝΦΙΑ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.