Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Το Δημοτικό Σχολείο Λουτροπηγής ιδρύθηκε από την Κοινότητα Σμοκόβου, νυν Λουτροπηγής, το έτος 1860 όταν η Θεσσαλία  βρισκόταν ακόμη υπό την Τουρκική Κυριαρχία και συντηρούνταν μέχρι το έτος 1882 από εισφορές εύπορων ομογενών εγκατεστημένων στην Κωνσταντινούπολη (Αδελφάτο Κωνσταντινουπόλεως). 

          Οι πρώτοι Κοινοτικοί Γραμματοδιδάσκαλοι, που καταγράφονται ότι υπηρέτησαν και δίδαξαν στο σχολείο πριν το 1882 ήταν οι Δημ. Καρκατζιούγκας, Ιωαν. Καρκατζιούγκας, Ιωαν. Θεόπουλος και Γεωρ. Πιπίλας.

          Λειτούργησε κατ’ αρχάς ως 1/ξιο μισθοδοτούμενο από το Αδελφάτο
Κωνσταντινουπόλεως.

          Από το έτος 1882, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας το Σχολείο λειτούργησε ως Δημόσιο 1/ξιο και τοποθετήθηκε γι’ αυτό το σκοπό Δημόσιος Λειτουργός.

          Κατά το έτος 1952 το Σχολείο προήχθη από 1/ξιο σε 3/ξιο. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 295/10-10-1952Φ.Ε.Κ.. Η προαγωγή του Σχολείου κοινοποιήθηκε δια της υπ’ αριθ. 2416/30-3-1953 απόφαση του Επιθεωρητού Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καρδίτσας.

          Το Δημοτικό Σχολείο στεγάστηκε στην αρχή σε κτίριο που παραχωρήθηκε από την Κοινότητα.

         Κατά το έτος 1888 με αρωγή των ομογενών του Αδελφάτου της Κωνσταντινούπολης στο χώρο του Κοινοτικού Διδακτηρίου ανεγέρθη νέο Διδακτήριο τύπου 1/ξιο.

          Κατά το μήνα Μάιο του έτους 1934  με συνδρομή της Κοινότητας και του κράτους (Κρατική αρωγή 75.000 Δραχμών) ανεγέρθη στον ίδιο χώρο(παρά τη δημόσια οδό και προ της Κοινοτικής πλατείας) νέο Διδακτήριο, τύπου 2/ξιο, λιθόκτιστο μετ’ ασβέστου, αποπερατώθηκε εντός του θέρους του ίδιου έτους και η χρήση του άρχισε το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Ο χώρος του υπάρχοντος διδακτηρίου δεν ήταν επαρκής και δεν είχε δική του αυλή. Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιείτο   η Κοινοτική πλατεία.

          Κατά το έτος 1952 έγινε επισκευή του 2/ξιου Διδακτηρίου, το οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της εχθρικής κατοχής του 1941- 1944  και του εμφυλίου 1946-1949.

          Από τους καταστρεπτικούς σεισμούς στις  30- 4-1954 και 4-5-1954 το Διδακτήριο υπέστη μικροζημιές οι οποίες και επισκευάστηκαν πλήρως(Διατέθηκε κρατική ενίσχυση 1.500 Δραχμών).

          Μας είναι άγνωστος ο αριθμός των παιδιών που φοιτούσαν αρχικά στο Δημοτικό Σχολείο της Λουτροπηγής, σύμφωνα δε με πληροφορίες των παλαιοτέρων ξεπερνούσε τους 100 μαθητές.


          Στο Σχολείο αυτό εκατοντάδες μαθητές έμαθαν τα πρώτα τους γράμματα που παρά τις δυσκολίες της εποχής, αρκετοί έγιναν επιστήμονες με σημαντική κοινωνική και πνευματική προσφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.