Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Ολοκληρώνεται το οδικό κύκλωμα της λίμνης Σμοκόβου


Ολοκληρώνεται εντός της εβδομάδας ένα σπουδαίο έργο για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Σμοκόβου. Πρόκειται για το οδικό κύκλωματης λίμνης Σμοκόβου και ειδικότερα για το τμήμα φράγμα – Λουτροπηγή.
 Με την ολοκλήρωση του έργου υλοποιείται η σχετική δέσμευση που είχε αναλάβει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων/νος Αγοραστός, για γρήγορη πρόοδο των εργασιών.
 Το έργο λίγο πριν ολοκληρωθεί επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκοςσυνοδευόμενος από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Ψαχούλα Ορέστη και τη Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μητσίου-Τσέλιου Μάρια, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη της εργολαβίας ενώ πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα οδικό έργο που θα συμβάλει στην τουριστική αξιοποίηση της λίμνης Σμοκόβου και συγχρόνως θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής στις μετακινήσεις τους. Επίσης τόνισε πως το έργο είναι μεγάλης σημασίας διότι θα συνδέσει την ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Σμοκόβου, με τον υπό κατασκευή άξονα της Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής.
Ορισμένα στοιχεία για το έργο:
Το έργο: «Οδικό κύκλωμα Λίμνης Σμοκόβου (τμήμα Φράγμα – Λουτροπηγή)» είναι προϋπολογισμού 2.700.000 € . Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΕΑΠΝΑ/2.
 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 3.700 μ. Με την παρούσα εργολαβία έγινε νέα διάνοιξη σε μήκος 3 χλμ. περίπου και βελτίωση της υπάρχουσας αγροτικής οδού σε μήκος 1 χλμ. Η διατομή της οδού είναι 7,50/8,50 μ. Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι:
  Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χωματουργικές εργασίες (διάνοιξη, διαμόρφωση πρανών, κατασκευή επιχώματος)
    Έχουν κατασκευαστεί όλα τα τεχνικά έργα (επενδεδυμένη τάφρος σε όλο το μήκος της οδού, τοίχοι αντιστήριξης, σωληνωτοί και κιβωτοειδείς οχετοί, στραγγιστήρια)
    Έχουν κατασκευαστεί τρεις στρώσεις από θραυστό υλικό λατομείου.
    Σε μήκος 3,7 χλμ. έχει κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
 Με την παρούσα εργολαβία ολοκληρώνεται το Οδικό Κύκλωμα της Λίμνης Σμοκόβου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.