Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                       
Το Σάββατο  9 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
Η Συνεδρίαση, στην οποία έχουν κληθεί μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου,  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:
·        Συζήτηση για τις δράσεις του Δήμου που αποσκοπούν στη διαμόρφωση  ενιαίας πολιτιστικής συνείδησης .
·        Ενημέρωση για την πορεία και την εκτέλεση των έργων που προωθεί ο Δήμος Σοφάδων .

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος ΠαπαδόπουλοςΘΕΜΑ 1ο : «Συζήτηση για τις δράσεις του Δήμου που αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενιαίας πολιτιστικής συνείδησης».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Σήμερα, μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε,  ο ρόλος των συλλόγων που ασχολούνται με τον πολιτισμό, την παράδοση και τον τουρισμό είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη  διατήρηση και τη διάχυση του πολιτιστικού μας αποθέματος.
Ήδη από την πρώτη μας συνάντηση οι εκπρόσωποι των συλλόγων διατύπωσαν ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις. Εκείνο όμως που πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα είναι η δημιουργία ενός Δικτύου μεταξύ των Συλλόγων ώστε να ‘ναι ευχερής η συνεννόηση και ο συντονισμός των δράσεων τους.
Πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός και η δημιουργία κοινού οράματος  αποτελεί τη μοναδική οδό για τη διαμόρφωση κοινής πολιτιστικής ταυτότητας που θα φέρει πιο κοντά όλους τους συνδημότες ενός μεγάλου σε έκταση Δήμου. Αν και οι διαφορές μας είναι έντονες (κοινωνικές, οικονομικές-παραγωγικές κουλτούρας), τα κοινά μας σημεία είναι πολλά περισσότερα αρκεί μόνο να τα εντοπίσουμε να τα ενισχύσουμε και να τα αναδείξουμε.
Στηριζόμαστε στην δύναμη του πολιτισμού για να προβάλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, των παραδόσεων και της κουλτούρας μας. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να οργανώσουμε ένα κοινό πλάνο πάνω στο οποίο θα συμβαδίζουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ώστε αφενός να αποτρέπεται το φαινόμενο να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε κοινές ημερομηνίες και αφετέρου να έχει τη δυνατότητα και την ευελιξία ο Δήμος να στηρίζει, να προβάλει και να προωθεί τις προσπάθειες που γίνονται.
Ήδη ο Δήμος, όπως είχαμε άλλωστε υποσχεθεί, έχει δρομολογήσει την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού ο οποίος θα μπορεί να τεθεί στη διάθεση όλων των Συλλόγων. Παράλληλα ο Δήμος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία μητρώου συλλόγων ώστε να προχωρήσει στη διαδικτυακή καταχώρηση των συλλόγων και των δραστηριοτήτων τους.
Πέρα όμως από τις επιμέρους δράσεις των συλλόγων στόχος μας είναι η καθιέρωση μιας ετήσιας κοινής εκδήλωσης, ενός «ανταμώματος» των πολιτιστικών συλλόγων,  το οποίο αργότερα θα μετεξελιχθεί σε θεσμό που θα ξεχωρίζει για την ποιότητα και το περιεχόμενο του. Ένας θεσμός που θα φέρνει πιο κοντά τους δημότες του Δήμου Σοφάδων, θα συσφίξει τις μεταξύ μας σχέσεις και θα συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής μας παράδοσης από γενιά σε γενιά ενώνοντας το χθες με το σήμερα και το αύριο.
Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού προτείνουμε την σύσταση μιας επιτροπής η οποία θα αναλάβει τη διοργάνωση της κοινής μας «συνάντησης- ανταμώματος».
Ως Δήμος θεωρούμε ότι μια εποικοδομητική συνάντηση των ανθρώπων του πολιτισμού και της τέχνης σε ετήσια βάση, είτε εκπροσωπούν ένα σύλλογο είτε όχι,  ενισχύει τη συνεργασία στην κατεύθυνση ανάδειξης και προβολής του πολιτισμού μας και συνάμα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την προκοπή του τόπου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αριθμός απόφασης: 25552/2010 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου σε ιστολόγιο (blog). Ανάρτηση υβριστικών και αναληθών σχολίων κατά της προσωπικότητας κάποιου προσώπου σε ιστολόγιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του τύπου.